Posbus 1148, OUDTSHOORN 6620
Jubileestraat 69, OUDTSHOORN 6625
info@evk.co.za
Tel: 044 272 8884
Fax: 044 272 8382

HOME COURSES ENROLLMENT

Leerder saalhulp kursus

Aanvangs van kursus / Beginning of course
Word 2 maande voor inname in kennis gestel/ 2 months notice prior to enrollment

Duur/Duration:
6 Maande / Months

Akademiese vereistes / Academic Requirements:
Grade 10, 11 or 12

Kurses fooi/Course Fees
Op versoek / On request

Kan betaal word/Can be payed:
Voluit / Paid in full
Vooruitbetaal kwartaalliks / Paid in advance - quarterly
Vooruitbetaal maandeliks / Paid in advance - monthly

Ekstra bedrae(nie deel van volle bedrag nie) / Extra amounts (not included in full payment)
Registrasie fooi moet betaal word die laaste Woensdag voor kursus begin op registrasie dag. Prys op aanvraag./ Registration fee must be paid on registration day, the Wednesday before the course starts. Price on request.


Inskrywing tydperk / Registration period
Deurlopend / Throughout the year

Bring saam / Please bring:

  • 4 ID foto's / ID photos
  • 2 Afskrifte ID / Copies of ID
  • 2 Afskrifte van hoogste skoolsertifikaat / rapport/
    Copies of highest School Certificate/ rapport
  • Huweliks sertifikaat / Married Certificate
  • Alles moet gesertifiseer wees

  • Back to previous page

Copyright © 2019  ::  ACVV TRAINING  •  Site by:  WebWorX